Ads Top

SMK Insurance

ค่าสินไหมทดแทน (ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น พรบ.)

05:09
ค่าสินไหมทดแทน (ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น พรบ.) รายการ จำนวนเงิน ๑. กรณีความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสีย...
0 Comments
Read

ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.

05:06
ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบา...
0 Comments
Read

คำศัพท์ ประกันภัยรถยนต์

17:43
Excess หรือ Deductible คือ ข้อกำหนดที่ให้ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดชอบเองในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เช่น ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยน...
0 Comments
Read

ประกันรถยนต์ แบบไหนเหมาะกับคุณ

16:52
ประกันชั้น 1   เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ต่อผู้เอาประกันภัยและบุคคลภายนอกซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะให้...
0 Comments
Read
ขับเคลื่อนโดย Blogger.