Ads Top

prakankhondee

สินมั่นคงสนับสนุนสมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

10:00
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 4,000 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อนำไปจัด...
0 Comments
Read

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน

10:00
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ที่ผู้บริหารและพนักง...
0 Comments
Read
ขับเคลื่อนโดย Blogger.