Ads Top

SMK Insurance

ที่มาของสัญญาประกันภัย

23:12
ที่มาของสัญญาประกันภัย             การประกันภัยมีมานานหลายพันปีแล้ว  เท่าที่ค้นพบได้  เมื่อประมาณ  3,000  ปีก่อน  คริสกาลในประเทศจีน...
0 Comments
Read

หลักสำคัญของการประกันภัย

22:53
การประกันภัยเป็นการทำธุรกิจที่มีสัญญาประกันภัยหรือกรรมธรรม์ประกันภัยที่กฎหมายยอมรับรู้และรับบังคับคดีให้โดยกำหนดข้อความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกั...
0 Comments
Read
ขับเคลื่อนโดย Blogger.