Ads Top

SMK Insurance

สินมั่นคงเดินหน้ากิจกรรมอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี มอบอุปกรณ์ห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านสำโรงโคก จ.ชัยภูมิ

 
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้ากิจกรรมสินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของเด็กนักเรียน และครูในโรงเรียน จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านสำโรงโคก จ.ชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีคุณภาพได้มาตราฐาน รวมถึงเพื่อส่งเสริมเด็กไทยให้หันมาออกกำลังกาย โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ


สินมั่นคงประกันภัย..เราประกัน คุณมั่นใจ..

www.smk.co.th  หรือ โทร. 1596

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.