Ads Top

NJ0z48.gif

รวมวิธีลดขั้นตอน!!! การสอบใบขับขี่ แบบอบรมวันเสาร์-อาทิตย์


ก่อนที่จะมีการแก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 เข้าด้วยกันให้เป็นกฎหมายฉบับเดียว อาจจะมีการปรับบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต เป็นโทษปรับสูงถึง 50,000 บาท ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบแล้วอาจสามารถถอยมอเตอร์ไซด์ใหม่ได้เลยทีเดียว จากข้อมูลบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พบว่ามีประชาชนไม่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่ประมาณ 10 ล้านคน จึงมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่แบบลดขั้นตอนในการสอบให้มากที่สุด มาแนะนำกันดังนี้
สำหรับขั้นตอนปกติสำหรับการสอบใบขับขี่ มีดังต่อไปนี้

จุดบริการที่ 1 ( งานใบอนุญาตขับรถ )
  -  จองคิวอบรม
  -  จองคิวด้วยตนเอง
  -  จองผ่านระบบออนไลน์ (http://ebooking.dlt.go.th/ebooking  ) 
  -  จองผ่านทางโทรศัพท์ 

จุดบริการที่ 2 ( งานใบอนุญาตขับรถ )
ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ/จัดทำคำขอให้ลงนาม

จุดบริการที่ 3 สมรรถภาพทางร่างกาย โดยทำการทดสอบ ดังนี้ 
  1.  ทดสอบสายตาบอดสี
  2.  ทดสอบสายตาทางลึก
  3.  ทดสอบสายตาทางกว้าง
  4.  ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า
กรณีสอบผ่าน  –  บันทึกผลและดำเนินการขั้นตอนต่อไป
กรณีสอบไม่ผ่าน  – บันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป

จุดบริการที่ 4 ( งานอบรมและทดสอบขับรถ )
เข้ารับการอบรม

จุดให้บริการที่ 5 ( งานอบรมและทดสอบขับรถ ) 
เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-exam ) ( ข้อเขียน ) 

กรณีสอบผ่าน เจ้าหน้าที่บันทึกผลสอบและไปดำเนินการขั้นตอนต่อไป 
กรณีสอบไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่บันทึกผลและออกใบนัดทดสอบปฎิบัติครั้งต่อไป

จุดการบริการที่ 6 ( งานอบรมและทดสอบขับรถ )
จองคิวทดสอบภาคปฏิบัติ ( ทดสอบขับรถ )

จุดการบริการที่  7 ( งานอบรมและทดสอบขับรถ )
ลงทะเบียนเข้าทดสอบปฏิบัติ และตรวจสอบหลักฐาน

จุดการบริการที่ 8 ( งานอบรมและทดสอบขับรถ )
ฟังคำอธิบายท่าทดสอบขับรถด้วยระบบ  E-DRIVING 

จุดการบริการที่ 9 ( งานอบรมและทดสอบขับรถ )
เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ ( ทดสอบขับรถ)

กรณีสอบผ่าน เจ้าหน้าที่บันทึกผลและให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
กรณีสอบไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่บันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป นำใบนัดจองคิวทดสอบขับรถใหม่

จุดบริการที่ 10 ( งานใบอนุญาตขับรถ )
ชำระเงินพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน แล้วออกใบอนุญาตขับรถ

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่ หรือเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ทำจองเพื่อการอบรมก่อนเข้ารับการทดสอบ 

วิธีการจองเพื่อการอบรมก่อนเข้ารับการทดสอบ มีดังนี้

1. ติดต่อจองคิวที่สำนักงานขนส่งในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 แห่ง (จตุจักร, บางขุนเทียน, สุขุมวิท, ตลิ่งชัน, หนองจอก) และที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด หรือ จองผ่านโทรศัพท์ ปกติการจองคิวการอบรมในแต่ละครั้ง ทางกรมขนส่งเปิดอมรมเพียงวันละ 120 รายต่อ 1 รอบ ซึ่งใช้เวลาในการจองก่อนล่วงหน้า 3 – 6 เดือน ในแต่ละรอบ2. จองผ่านเว็บไซต์ http://ebooking.dlt.go.th/ebooking หรือ เว็บไซต์ กรมขนส่งทางบก, แอปพลิเคชัน DLT eForm ก็สามารถเลือกสำนักงานขนส่งและวันที่ต้องการเข้าอบรมได้ด้วยตนเอง

3. การอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถหรือสถานที่เปิดอบรม จะจองคิวไม่นานนัก ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกลดระยะเวลาในการอบรมภาคทฤษฎี  โดยมีวิธีต่างๆดังนี้
วิธีที่1 คือ ลงทะเบียนการสอบปฏิบัติไว้ที่กรมการขนส่งทางบก แล้วให้ผู้สมัครไปรับอบรมตามสถานที่ต่างๆของภาครัฐ เปิดให้ฟังการฝึกอบรม เสาร์ – อาทิตย์ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ข้อดีคือ เมื่อไปที่การกรมการขนส่ง ก็สามารถข้ามขั้นการฝึกอบรม จึงทำให้สอบการปฏิบัติได้ทันทีวิธีที่ 2 อบรมและสอบทุกอย่างกับโรงเรียนสอนขับรถกรมขนส่ง (หลักสูตรฝึกหัดขับรถยนต์นอกเวลาราชการ (13 ชั่วโมง) ค่าเรียนจะถูกกว่าการไปเรียนกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชน โดยจะอบรมและสอบทุกอย่างที่โรงเรียนสอนขับรถกรมขนส่ง (กรมขนส่งจตุจักร ตึก8) แบ่งเป็น
1) อบรมทฤษฎี
2) เรียนขับรถ  9 ชั่วโมง  (โดยการเรียนจะเป็นช่วงวันธรรมดา หลังเวลาราชการหรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และเรียนขับแค่ในสนามขับรถ ไม่ได้ออกไปถนนภายนอกครับ)
3) สอบทฤษฎีและปฏิบัติ (ทางโรงเรียนจะมีการจัดสอบทุกวันพุธ ช่วงบ่ายถึงเย็น)โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ไปยื่นเอกสารการสมัคร ที่ โรงเรียนสอนขับรถกรมขนส่ง (กรมขนส่งจตุจักร ตึก8) โดยใช้เอกสาร ดังนี้
1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4) ค่ามัดจำความเสียหาย 2,000 บาท  ค่าอบรมและสมัครเรียน 650 บาท

วิธีที่ 3 สมัครอบรมและสอบภาคปฏิบัติใน วันเสาร์-อาทิตย์ จะมีเอกชน ใจดีให้การสนับสนุนโดยจะมีการให้ฟังการอบรม ข้อดีคือ การดำเนินการทั้งหมด ดำเนินการเสาร์ – อาทิตย์ ที่กรมการขนทางบก ส่งโดยตรง

วิธีที่ 4  สามารถติดต่ออบรมกับภายนอกกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชน   ซึ่งทางทีมงานได้ลงรายละเอียดข้อมุลของสถานที่เปิดอบรมจากกรมการขนส่งทางบกไว้ด้านล่างแล้ง ซึ่งพบว่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2561 มีจำนวนมากกว่า 195 แห่ง ซึ่งวิธีนี้จะเร็วขึ้นมากกว่าวิธีแรก เพราะการอบรมกับภายนอก เช่น โรงเรียนสอนขับรถหรือสถานที่เปิดอบรม จะจองคิวไม่นานนัก แต่จะเสียค่าอบรมประมาณ 500 บาท จะช่วยลดระยะเวลาการจองอบรม ซึ่งโดยปกติในเขตกรุงเทพใช้ระยะเวลา 2 เดือนเป็นขั้นต่ำวิธีที่ 5 อีกวิธีคือการอบรมเเละสอบทั้งทฤษฏีเเละปฏิบัติที่ โรงเรียนสอบขับรถ ที่มีมาตรฐานได้ตามที่รัฐบาลกำหนด (จนถึงปัจจุบัน) สามารถเรียนขับรถแล้วอบรมต่อได้เลย ประหยัดเวลา ไม่ต้องจองคิว แต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อยข้างแพงกว่าปกติทั่วไปของการสอบทำใบขับขี่ 

เอกสารที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาติขับขี่

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 
2. กรณีไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรข้าราชการ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้แทน พร้อมสำเนา 
3. ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน  ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเท่านั้น4. สำเนาทะเบียนบ้าน 
5. ขอใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ไม่ต้องใช้รูปถ่าย    6. ขอใบขับขี่แบบธรรมดา ใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
สินมั่นคงหวังว่าคำแนะนำการลดขั้นตอนการสมัครและการสอบการฝึกอบรมก่อนเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ จะช่วยเพิ่มทางเลือกที่จะช่วยให้ท่านย่นระยะเวลาจากเดิมให้ท่านได้บ้าง

ประกันรถยนต์ตามไมล์2 ...คืนไมล์ คืนเงิน...ได้เซฟได้ถึง 2 ต่อสำหรับคนขับน้อย ความเสี่ยงน้อย เบี้ยประกันจึงถูกกว่าคนที่ขับมากกว่า แถมยังได้ค่าเบี้ยประกันคืนอีกด้วย
เซฟแรก เบี้ยไม่แพง เริ่มต้นเพียง 11,600.- , 
เซฟยกกำลังสอง เมื่อใช้แอปพลิเคชัน SMK Drive safe & save คืนไมล์ คืนเงิน คืนเงินสูงสุดถึง 15%
www.smk.co.th หรือ โทร 1596 
สินมั่นคงประกันภัย ..ประกันรถ ประกันเวลา..

*** รายชื่อโรงเรียนสอนขับรถเอกชนทีได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก  ข้อมูล ณ วันที  31 พ.ค. 2561 กลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ สํานักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก 0 2271 8623 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลมาโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี 
757 หมู่ 11 ซอยรามอินทรา 117 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510   โทร 0 2540 4444, 0 2540 3333, 0 2379 9888 0 2540 4455 

2. โรงเรียนสอนขับรถยนต์แสงอาทิตย์ 19 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 ถนนรามอินทรา 109 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510   โทร 0 2540 7328-9 0 2540 7329  

3. ศูนยฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า (กรุงเทพมหานคร) 1289 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร 0 2735 3999 

4. สถาบันสอนขับรถ อีซี 2 ซอยพระยาสุเรนทร์ 34 แขวงบางชัน เขตบางชัน กรุงเทพฯ 10510   โทร 0 2175 3288, 0 2175 3299 - - 

5. โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์ 4 ซอยมอเตอร์เวย์ 3 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  โทร 0 2736 1889, 08 7033 5959, 08 7033 9393

6. โรงเรียนสอนขับรถ ส.สะพานมอญ 7 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 0 2411 5997, 0 2221 4795 

7. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์กรุงเทพฯ 51/73-74  หมู่ 5 ซอยสวนผัก ถนนสวนผัก แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กรุงเทพฯ 10170  โทร 09 9170 2666, 09 9170 2777

8. โรงเรียนสุวรรณภูมิสอนขับรถยนต์ 1146/5 ซอยลาดกระบัง 38/1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  โทร 0 2063 9629 0 2002 1478 

9. โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิง 28 ซอยพระรามที 2 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  โทร  0 2892 9933, 09 2345 8383 

10. โรงเรียนสอนขับรถ กอพิบูลย์ ไดร์วิง 520 หมู่ 2 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  โทร  08 6345 8682 

11. โรงเรียนสอนขับรถ ศรีนครินทร์-ลาซาล 1000 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร  0 2102 3605-6

12. โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี มีนบุรี 54 หมู่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร 0 2517 1111, 08 7494 6644, 08 1305 4444 0 2517 5700 

13. โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน 139 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุเทพฯ 10260 โทร 0 2117 0031, 0 2117 0091 

14. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์สายไหม 6 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร  0 2049 7475, 06 4131 9777, 09 1723 9555 

15. โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดร์ฟเวอร์ กรุงเทพ 34/1 ซอยสวนผัก 29 แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร  08 9900 5168 

16. โรงเรียนสอนขับรถ ตุ้ยการันตี ลาดปลาเค้า 71 10/25 ซอยลาดปลาเค้า 71 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร  0 2101 0111, 06 1414 6998 0 2101 0111 

17. โรงเรียนสอนขับรถ ตุ้ยการันตี ราชพฤกษ์ 20/2 หมู่ 22 ถนนอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิงชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร 0 2101 0555, 08 3660 5555 0 2101 0555 

18. โรงเรียนสอนขับรถ ที.เอส.ซี. 244 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร 09 8545 4641

19. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ พระราม 2 พระราม 2 ซอย 50 ถนนพระราม 2 แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร  08 1669 9513  

20. โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดร์ฟเวอร์ บางบอน 9/9 ซอย 7 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 08 5168 9000 - - 

21. โรงเรียนสอนขับรถ บางกอกเอสซีพี 67/51 หมู่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร  08 4707 9254 

22. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ หทัยราษฎร์ 276 ซอยหทัยราษฎร์ ถนนรามอินทรา แขวงบาง ชัน โทร 09 2145 2444 

23 โรงเรียนมิตรร่วมใจสอนขับรถยนต์ 498 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร 09 5709 5417 

24. โรงเรียนสอนขับรถ สุวินทวงศ์ 42/1-2 ซอย 14 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเพฯ 10510 โทร 08 1444 0636
     
25. โรงเรียนสอนขับรถ เอชอาร์ โปร 808 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 0 2284 1788 

26. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์บางแค 10/2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิงชัน กรุงเทพฯร 10170 โทร  09 9443 9933 - 

27.กระบี โรงเรียนสอนขับรถ เค.พี.ไดร์ฟวิง กระบี 93/27 หมู่ 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี 81110 โทร  0 7561 9709, 08 9650 2002 0 7561 9749 

28.กาญจนบุรี โรงเรียนสอนขับรถ ตุ้ยการันตี กาญจนบุรี 97 หมู่ 8 ต.แก่งเสียน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 0 3491 0999, 08 1777 2727 0 3491 0999 

29.กาฬสินธุ์ โรงเรียนเจริญผลสอนขับรถ 45 หมู่ 14 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทร  06 4963 8892 - 

30. โรงเรียนสอนขับรถ ก้องจิราภาส 317 ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร หมู่ 1 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทร  09 3369 3235

31 .โรงเรียนสอนขับรถ บัวขาว 233 ถนนบัวขาว-นามน หมู่ 16 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 0 4301 0124 - buakhaodriving@gmail.com 

32.กําแพงเพชร ศูนย์ฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ 649 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร  0 5571 2200 0 5571 1108 - 

33. โรงเรียนสอนขับรถ วีเอ็น ไดร์ฟวิง เซ็นเตอร์ กําแพงเพชร 1191 หมู่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 โทร 0 5578 1113, 0 5502 0213, 08 1886 7241, 08 64790 0664 0 5578 1777 

34 .โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เซฟไดร์ฟ 310/16 หมู่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร  0 5577 4099,  09 2970 4457

35.ขอนแก่น โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ 200/217 หมู่ 2 ถนนชัยพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร  0 4322 7229, 0 4322 4000 0 4322 4000, 0 4322 8939 

36. โรงเรียนสอนขับรถ โปรเฟชชันแนล ไดร์ฟเวอร์ ทรัคแอนด์บัสขอนแก่น888 ถนนบายพาสเลียงเมืองชุมแพ-อุดร ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร  0 4330 6868, 09 8586 2434 

37. โรงเรียนสอนขับรถ แป๋มต่าย 664 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 0 4300 0444 

38. จันทบุรี โรงเรียนสอนขับรถ จันทบุรี เคดับบลิว 71/38 หมู่ 8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 08 1841 8951 

39. โรงเรียนสอนขับรถ จันทบุรี ต.ยานยนต์ 49/21 หมู่ 13 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 09 8446 1922

40. ฉะเชิงเทรา โรงเรียนสอนขับรถ เซฟดี ไดรฟ์เวอร์ 166/7 ถนนมหาจักรพรรดิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร 0 3359 0701, 0 3359 0702, 08 5119 4485

41. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์แปดริว 69 หมู่ 3 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร 08 0570 8510 

42. โรงเรียนสอนขับรถ โสธร ไดร์ฟวิง ฉะเชิงเทรา 57/5 หมู่ 2 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 24120 โทร 09 8110 0174, 08 8031 8334 

43. ชลบุรี โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ ชลบุรี 186/7 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร  0 3304 7387, 0 3304 7388, 08 9984 2223, 09 7929 9899


44. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ศรีราชา 272 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร  0 3811 7194, 09 4497 7997 0 3811 7191 

45. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ บางละมุง สุขพร้อม 13/3 หมู่ 9 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร 0 3822 3145, 09 9352 3981 0 3822 3146 

46. โรงเรียนสอนขับรถ ศรีราชาไดร์ฟวิง 155/15 หมู่ 7 ต.สุรศักดิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร  0 3315 3396, 08 0566 9254 

47. โรงเรียนสอนขับรถ มิตรยนต์พัทยา 102/5 หมู่ 9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทร  06 4280 6777, 06 4185 5999 

48. โรงเรียนสอนขับรถ บอส์สพัทยา ไดร์ฟเวอร์ 164 หมู่ 3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร 08 1547 3739 

49. โรงเรียนสอนขับรถ บางพระยนต์ 777/7 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร 0 3835 7988 

50. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ชลบุรี 2 186/7 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  โทร 0 3879 4437

51. โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ อมตะนคร 95 หมู่ 12 ต. นาป่า อ. เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร 08 5168 3000 

52. ชุมพร โรงเรียนสอนขับรถ ชุมพรเซฟไดร์ฟ 96/16-17 หมู่ 1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร 09 4891 3999, 09 0925 2888, 08 9725 8899

53.  โรงเรียนสอนขับรถ ชุมพร ดี ไดร์ฟเวอร์ 89/3 หมู่ 7 ถ.ประดู่งาม ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร  86000 โทร 09 3235 4653, 08 1426 3241

54. เชียงราย โรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 29 หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 0 5371 1109, 0 5371 2788, 0 5317 5624

55.  ศูนย์ฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า กรีนวิง 545/1 ถนนรัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 0 5375 0282  0 5375 0286 - 

56. เชียงใหม่ โรงเรียนสอนขับรถ ดลพรยานยนต์ 399 หมู่ 12 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160  โทร  0 5336 9644, 08 1980 5005 - - 

57. โรงเรียนสอนขับรถ เซฟไดร์ฟเชียงใหม่ 168/6 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 0 5327 0694, 09 1850 5678 0 5327 0694

58. โรงเรียนสอนขับรถ เคดับบลิว แม่โจ้ 109/1 หมู่ 3 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร 0 5200 1584, 09 5205 1696 0 5200 1584 

59. ศูนย์ฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่ 99 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220  โทร 0 5329 4999 

60. โรงเรียนสอนขับรถ เชียงใหม่ เคดับบลิว 207/1 หมู่ 11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร 0 5314 0269, 09 5205 1697 

61. โรงเรียนนครลานนาสอนขับรถ 130 หมู่ 5 ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  โทร  08 9107 9451
   
62. โรงเรียนสอนขับรถ เชียงใหม่ไดร์ฟวิง 50/3 หมู่ 1 ต.หนองผึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร  08 9700 3395 0 5342 50056 

63. โรงเรยีนสอนขับรถ เซฟไดร์ฟแม่แตง หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทร  0 5327 0694 

64. โรงเรียนสอนขับรถ ฝางยานยนต์ 693 ซอยบ้านห้วยบอน หมู่ 13 ถนนเลียงเมือง ต,เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร  08 4659 2423 

65. โรงเรียนสอนขับรถ เชียงใหม่โปรไดร์ฟฝาง 384 หมู่ 7 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร  08 9700 3395 

66. โรงเรียนสอนขับรถ โชคทวี 12/1 ถนนโชตนา หมู่ 2 ต.ฝาง อ.เวียง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร 06 3878 2329, 08 6654 9595 

67. ตรัง โรงเรียนท่ากลางสอนขับรถยนต์ 129 หมู่ 1 ถ.นําผุดใต้ ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร 0 7550 2628, 0 7550 2678 0 7523 0256 - 

68. โรงเรียนสอนขับรถ สมชัยวิทยายนต์ 141 ถนนตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000  โทร  0 7557 0457 , 08 1084 7698 

69. ตาก โรงเรียนเมืองตากสอนขับรถ 155/5 ม. 5 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร 08 8291 9567 

70.  โรงเรียนแม่สอดสอนขับรถ 452 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร  09 0135 7789, 09 5631 1634 0 5553 5799 

71.  โรงเรียนสอนขับรถ นิว เจน ไดร์ฟเวอร์ 98/2 ถนนสายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110  โทร 0 5504 5886, 08 6818 6886, 08 8-252 8786

72. นครนายก โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ นครนายก 66/7-8 หมู่ 13 ถนนรังสิต - นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร 08 3168 8800 - 5168

73. นครปฐม โรงเรียนสอนขับรถ นครปฐม อี.ไดรเวอร์ 37/10 หมู่ 1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร 0 3432 2353, 09 8268 9778 

74. โรงเรียนสอนขับรถ ตุ้ยการันตี นครปฐม 59/7 หมู่ 6 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0 3410 0900, 08 1777 6060 0 3410 0900 

75.  โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เซฟไดร์ฟ 26/4 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0 3426 1236, 06 4428 9326 

76.  โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิง สาย4 45/1 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร 09 9186 2999 

77. นครราชสีมา โรงเรียนสอนขับรถ ยูดี ไดรเวอร์ 847 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทร 0 4437 11991, 0 4492 9211, 08 1809 8779

78. โรงเรียนสอนขับรถ สตาร์ท ไดร์ฟวิง นครราชสีมา 917/7 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทร 0 4492 9122, 08 1725 1158 0 4492 9122 

79. โรงเรียนสอนขับรถ เดชฉิมพลี 88 หมู่ 8 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร 09 9734 7767, 09 7218 9998

80. โรงเรียนสอนขับรถ ป้าปอ 402 หมู่ 5 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนด จ. นครราชสีมา 30210  โทร  08 1878 5672  

81. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ราชสีมา 22/2 ซอยมิตรภาพ 8 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทร 0 4400 3372, 09 2214 1444 

82. นครศรีธรรมราช โรงเรียนยศกรสอนขับรถยนต์ 37/8 หมู่ 6 ซอยหลังตลาดสด ถนนรพช.อุทิศ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 โทร 0 7548 9256, 08 5795 2109 0 7548 9256 

83. โรงเรียนสอนขับรถ โพธิเสด็จ 91 หมู่ 6 ต.โพธิเสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000  โทร  0 7535 5828 

84. โรงเรียนสอนขับรถ เขาตันหยง สาขา 3 นครศรีธรรมราช 19/69 หมู่ 3 ต.โพธิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร 0 7535 5889,  08 7543 5402 0 7535 5889 

85. โรงเรียนสอนขับรถ ดี ชัวร์ ไดรฟ์วิง 226 หมู่ 4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทร 0 7576 3288, 06 2891 4592, 06 3745 6005

86. นครสวรรค์ โรงเรียนสอนขับรถ สารคุณนครสวรรค์ 19/9 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทร  0 5600 0478,  09 8-554 1455 0 5600 0479

87. นนทบุรี โรงเรียนสอนขับรถ เฟิร์สท ไดรฟ์ 6/9 หมู่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร 0 2979 9398, 08 4338 8844, 06 1018 8895 0 2923 4880 

88.  โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี 33/13 หมู่ 5 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร  0 2584 6341-2 0 2584 6345 

89. โรงเรียนสอนขับรถยนต์ แมกซ์ ไดรฟ์ เซอร์วิส 30/1 หมู่ 5 ถนน 345 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร  0 2159 8737, 08 9559 9749 

90.  โรงเรียนสอนขับรถ อ้อ ไดรเวอร์ นนทบุรี 15/36 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร  08 1774 6127 

91. โรงเรียนสอนขับรถ พงษ์เพชร ไดร์ฟวิง 68/19-22 หมู่ 1 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร  08 9477 7487 0 2589 9538

92. โรงเรียนสอนขับรถ นนทบุรีเคดับบลิว 108/3 หมู่ 2 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร  0 2101 9168, 06 2875 2700, 06 2875 2701

93. โรงเรียนสอนขับรถ พีอาร์ ตลิงชัน เซอร์วิส 29/3 หมู่ 7 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150  โทร  08 9113 3531 

94. โรงเรียนสอนขับรถ แก๊ปไดร์ฟวิง 44/4 หมู่ 5 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร  08 1615 5359 

95. โรงเรียนสอนขับรถ ศรีนนท์ไดร์ฟวิง 14/1412 หมู่ 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง กรุงเทพฯ 11110 โทร  08 1844 3016

96. โรงเรียนสอนขับรถ เลียงเมืองปากเกร็ด 36/178 ซอยเลียงเมืองปากเกร็ด ถนนเลียงเมืองปากเกร็ด หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 08 1555 5557 

97. นราธิวาส โรงเรียนสอนขับรถ เขาตันหยง สาขา 1 นราธิวาส 38/4 หมู่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร  0 7354 2325, 08 9596 6355 0 7354 2325 
     
98. บึงกาฬ โรงเรียนสอนขับรถ บึงกาฬเซฟตีไดรฟ์ 246 ถนนบึงกาฬ-พังโคน หมู่ 11 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 โทร  08 9710 0511

99. บุรีรัมย์ ศูนย์ฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า บุรีรัมย์ยนตรการ 9/99 ถนนบุลําดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 0 4461 1222 , 0 4461 1000 

100.  โรงเรียนสอนขับรถ โปรฟอร์ไดร์ฟ นางรอง 101 ถนนศรีภูเจริญ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทร  06 4953 9096 

101. โรงเรียนพีอาร์สอนขับรถ 122/5 หมู่ 5 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร  09 5489 0708 

102. ปทุมธานี โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ สาขาปทุมธานี 29/3 หมู่ 10 ต.ลําไทร อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร 0 2149 6493 0 2149 6493

103. โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์ 56/33 หมู่ 6 ถนนคลองหลวง ต.คลองสี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร  0 2101 3683, 08 9203 1068

104. โรงเรียนสอนขับรถ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด 31/1 ถนนรังสิต-องครักษ์ ต.บึงยีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร 0 2533 1171 

105. โรงเรียนสอนขับรถ เคดับบลิว ปทุมธานี 999/99 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร 0 2159 9084, 09 5205 1698 0 2159 9084

106. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ ปทุมธานี 18/8 หมู่ 11 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร 0 2598 3199, 08 7409 4444, 08 7029 3553

107. โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี รังสิต 88/8 หมู่ 7 ถนนคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 0 2524 2456, 06 2935 2596-7 0 2524 2454

108. โรงเรียนสอนขับรถ แฟมิลี ไดร์ฟวิง 11/31 หมู่ 12 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  โทร 09 8896 7777, 09 4912 8888, 09 5086 9999

109. โรงเรียนสอนขับรถ เดอะ ไดร์ฟเวอร์ 802/41 หมู่ 12 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร 0 2536 5567 
    
110. โรงเรียนสอนขับรถ โปรไดรเวอร์ส ไลเซนซ์ 48/11 หมู่ 4 ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 09 7920 8955 - - 

111. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ รังสิต 243 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร 08 6644 4462 0 2520 4254 

112. โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐไดรฟ์วิง รังสิต 66 หมู่ 1 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร  08 0678 8121 

113. ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนสอนขับรถ อี.ไดร์ฟเวอร์ หัวหิน 579 หมู่ 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 0 3282 7101, 06 1949 9799 0 3282 7101

114. ปราจีนบุรี โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ 304 558 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีบุรี 25140 โทร  09 9170 2666, 09 9170 2777 - 

115.  โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ 304 38367 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 08 5304 8000 - - New จ.ปราจีนบุรี 25140 ปัตตานี**

116. พระนครศรีอยุธยาโรงเรียนสอนขับรถ อโยธยา 39/13 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  โทร  08 6055 0044, 08 6550 5000 

117. โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ นวนคร 115/6 หมู่ 6 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 โทร  08 5108 9000 

118. โรงเรียนสอนขับรถ ถาวรไดร์ฟเวอร์ 50-52 หมู่ 9 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร 0 3526 2100-3, 09 2530 4985 

119. โรงเรียนสอนขับรถ ดีไดรฟ์เวอร์ อยุธยา 5/98 หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทร 09 1998 8555 

120. พะเยา โรงเรียนสอนขับรถ พะเยาเซฟตีไดร์ฟวิง 279/1 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 0 5448 1689, 09 8004 5127 0 5448 1689

121. พิจิตร โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์พิจิตร 14/114 ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร  0 5661 2558 0 5661 2558 - 

122. พิษณุโลก ศูนย์ฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า กันชัยมอเตอร์ 253/3-5 หมู่ 2 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0 5525 2110-1 

123. โรงเรียนพิษณุโลกสอนขับรถ 38/1 ถนนสนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0 5530 4474, 08 6925 4444, 08 7209 7979, 08 1887 5016

124.โรงเรียนพัฒนาสอนขับรถพิษณุโลก 9/9 หมู่ 11 ต.ท่าโพธิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0 5590 6688, 09 5306 1981 - 

125. เพชรบุรี ศูนย์ฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า พรนุภาพ 66/6 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  โทร 0 3242 8888 

126. โรงเรียนสอนขับรถ เพชรบุรี 132/2 หมู่ 1 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร  06 4969 9452 

127. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ เพชรบุรี 73 หมู่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 โทร  0 3289 0626, 09 8628 2994 

128. เพชรบูรณ์ โรงเรียนสอนขับรถ พี.ดี. เพชรบูรณ์ 140 ถนนสระบุรีหล่มสัก หมู่ 4 ต.บุ่งนําเต้า อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 โทร  0 5682 4437, 09 8796 1161 0 5682 4437 

129. ภูเก็ต โรงเรียนสอนขับรถ โชติมา 77/3 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้  อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  83120 โทร 0 7661 2661, 09 6154 7224 0 7661 2662 

130. ศูนย์ฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า (ภูเก็ต) 7 หมู่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร 0 7656 2999 0 7656 2900 - 

131. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ภูเก็ต 26/273 หมู่ 9 ถนนศักดิเดชน์ ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000  โทร 09 9481 3003 
  
132. โรงเรียนสอนขับรถ ซุปเปอร์ไดร์ฟ 100/410 ซอยศรีสุชาติขนส่ง ถนนประชาอุทิศ1 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร  08 9866 8606 

133. มหาสารคาม โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ สาขามหาสารคาม 81 ซอยนครสวรรค์ 66 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร  0 4370 6795, 09 4267 4447 0 4370 6894 

134. ยโสธร ศูนย์ฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า เกียรติสุรนนท์ยโสธร 625/9 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000  โทร 0 4571 5299 

135. ยะลา โรงเรียนสอนขับรถ ยะลากันตวรรณยานยนต์ 69 ถนนอาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร  0 7324 3925, 08 9294 7811 0 7324 3925

136. ร้อยเอ็ด โรงเรียนสอนขับรถ พรถวิลมอเตอร์ 216 หมู่ 9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทร 0 4358 1400, 08 1648 8080, 08 1954 0440

137. โรงเรียนสอนขับรถ UD Driver School 339-340 หมู่ 16 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  โทร 08 1809 8779 

138. โรงเรียนสอนขับรถ ภูมิปัญญาพัฒนา 75/1-2 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  โทร  0 4352 5888 0 4351 2602

139. ระยอง โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์บ่อวิน 989 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร  0 3819 6971, 09 9442 2777 

140. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ระยอง 297 หมู่ 6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร  0 3891 7993, 08 9989 2706 

141. โรงเรียนสอนขับรถ พัฒนาการขับขี 801 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร 0 3365 0160, 09 7950 5556 
  
142. ราชบุรี ศูนย์ฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า เตชอัมพรพาณิชย์ 129 หมู่ 1 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทร  0 3234 0275-8 0 3234 0279 - 

143. โรงเรียนสอนขับรถ อี.ไดรเวอร์ 427 หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 0 3232 0839, 09 6147 4445 0 3232 0839 

144. โรงเรียนสอนขับรถ ขุมทรัพย์ราชบุรี 299 หมู่ 9 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร  08 1831 5627

145. โรงเรียนสอนขับรถ ขุมทรัพย์จอมบึง 125 หมู่ 12 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร  08 1831 5627 

146. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ราชบุรี 317 หมู่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร  09 0554 9888, 06 4272 9888 

147. ลพบุรี โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ลพบุรี 87 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร 08 8460 1919 

148. โรงเรียนสอนขับรถ ลพบุรี ไดรฟ์ เซ็นเตอร์ 222 ถนนศรีอินทราทิตย์ หมู่ 8 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร  09 8782 4996 

149. ลําปาง โรงเรียนสอนขับรถ แลมป์เทค 443/2 หมู่ 2 ถนนวชิราวุธดําเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทร 0 5431 4139, 08 8253 8438 

150. โรงเรียนสอนขับรถ ลําปางสมาร์ทไดร์ 470/13-14 หมู่ 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทร  08 1980 5005, 08 1961 0711, 09 3135 7991 

151. ลําพูน โรงเรียนสอนขับรถ จังหวัดลําพูน 176 หมู่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 โทร  0 5352 5536, 09 7918 4607 

152. เลย โรงเรียนสอนขับรถ เมืองเลย ไดร์ฟเวอร์ 189 หมู่ 4 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทร 08 6469 0788 

153. ศรีสะเกษ โรงเรียนสอนขับรถ สมาร์ทไดร้ฟ 125 หมู่ 6 ถนนอุบล ต.โพธิ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร 0 4581 0372, 08 0330 6646, 08 6874 2593

154. สกลนคร โรงเรียนสว่างแดนดินสอนขับรถ 333 หมู่ 3 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทร  08 1732 6111

155. สงขลา โรงเรียนสอนขับรถ เขาตันหยง สาขา 2 สิงหนคร 252/18 หมู่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทร  0 7433 2885, 08 3195 1737 0 7433 2885 

156. โรงเรียนสอนขับรถ สงขลา สมาร์ท 196 หมู่ 7 ต.นําน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร  08 7997 9009, 08 6336 4102 

157. โรงเรียนสอนขับรถ สะเดายานยนต์ 286/1 ถนนปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทร 0 7437 9913 0 7437 9962 

158. โรงเรียนสอนขับรถ พิธานพาณิชย์ 304 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.บางกลํา จ.สงขลา 90110 โทร  0 7455 4114, 0 7455 4115,  06 3080 6669 , 0 7455 4113 

159. โรงเรียนสอนขับรถ หาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์ 299 ถนนนวลแก้วอุทิศ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร  0 7455 5799, 08 9000 6789 0 7455 5799 

160. สมุทรปราการ ศูนยฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า 149 ถนนรถรางเก่า ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร  0 2757 6111 ต่อ 3101-3111 0 2757 6174 

161. สถาบันฝึกอบรมขับขีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 64 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร  0 2740 8000 0 2740 0952  

162. โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดีแอดวานซ์ไลเซ่น 494 หมู่  4 ต.บ้านคลองสวน อ.พรสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร 0 2848 4584, 09 1575 6345 0 2848 4584 

163. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ เทพารักษ์ 5/99 หมู่ 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 021366000, 09 5374 3444, 09 5375 3444

164. โรงเรียนสอนขับรถ ควอลิตี ไดรฟ์วิง 439/34 หมู่ 10 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร  0 2710 9093

165. โรงเรียนณัฐชัยสอนขับรถยนต์ 363 หมู่ 5 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทร 08 1773 4264 

166. สมุทรสาคร สถาบันอ้อมน้อยสอนขับรถยนต์ 2/6 หมู่ 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร 0 3440 6229-30, 09 7248 0772 

167. โรงเรียนสอนขับรถ ตุ้ยการันตี 87/7 หมู่ 2 ต.คลองมะเดือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร  0 3440 6229-30, 09 7248 0772 , 0 3411 0344 

168. โรงเรียนสอนขับรถ ตุ้ยการันตี สมุทรสาคร 60/2 หมู่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 0 3440 6229-30, 09 7248 0772 , 0 3411 0500 

169. สระบุรี โรงเรียนสอนขับรถ สระบุรีทวีทรัพย์ 109 หมู่ 4 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 โทร 06 3935 3555 

170. โรงเรียนสอนขับรถ ทักษะพิพัฒน์ 511-512 ถนนห้วยบง-ท่าลาน ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทร 0 3672 4377 

171. สิงห์บุรี โรงเรียนสอนขับรถ สิงห์บุรีรวมช่าง 116/9 หมู่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร 0 3652 0597, 09 6891 3423 

172. สุโขทัย โรงเรียนสอนขับรถ จังหวัดสุโขทัย  (J.K. Driving) 317/1 หมู่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร 0 5561 1155, 09 4701 0471 

173. โรงเรียนทะเลหลวงสอนขับรถสุโขทัย 33/49  หมู่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร  0 5561 5629, 08 2764 1818 - - tldrive

174. สุพรรณบุรี โรงเรียนสอนขับรถ สุพรรณบุรี ที เอ็ม เอส 384 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร  0 3544 0666, 08 1371 3262, 08 8788 6563

175. สุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า ศุภกิตติมอเตอร์ 47/22 ถนนกาญจวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร  0 7722 3011 0 7722 3012 

176.  โรงเรียนสอนขับรถ โปรไดรเวอรส์ 39/122 หมู่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0 7796 4455, 09 4943 1555 

177. โรงเรียนสอนขับรถ ภูอภิภัทร 47 หมู่ 8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร  0 7796 3363, 08 4011 5343

178. โรงเรียนสอนขับรถ แฟมิลีไดร์ฟวิง สุราษฎร์ธานี 71/6 หมู่ 5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 09 5086 9999 

179. โรงเรียนสอนขับรถ เอ็กซ์แซมเปิล ไดร์ฟเวอร์ 222/1 ถนนเอเซีย หมู่ 6 ต. คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทร  09 4456 2241 - 

180. สุรินทร์ โรงเรียนสอนขับรถ โปรฟอร์ไดร์ฟสุรินทร์ 166/5-6 ถนนพรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร  09 3616 3993, 09 2128 8555 - profordrive-surin@outlook.co.th 

181. โรงเรียนสอนขับรถ โปรฟอร์ไดร์ฟสังขะ 898/5 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-สังขะ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 0 4457 1165, 09 4469 9519

182. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ สุรินทร์ 160 ถนนสุรินทร์-ปราสาท หมู่ 13 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร  09 4515 6442, 09 4515 6424 - 

183. หนองคาย โรงเรียนสอนขับรถ สมปรารถนา 119 หมู่ 3 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทร  0 4247 1377, 09 7007 6481 

184.  โรงเรียนสอนขับรถ เดอะ สตาร์ 348 หมู่ 1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร 0 4242 1234 0 4242 1353 

185. หนองบัวลําภู โรงเรียนสอนขับรถ สงวนมันคง เซอร์วิส 173/1 หมู่ 1 ต.โพธิชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 โทร 08 1601 5543 

186. อํานาจเจริญ โรงเรียนสอนขับรถ EXA อํานาจเจริญ  ขับขีปลอดภัย 195 หมู่ 9 ต.นาผือ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 โทร 0 45980 0325 

187. อุดรธานี โรงเรียนสมาร์ทไดร์ฟอุดรสอนขับรถ 168 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0 4232 2500, 09 4573 0116, 09 4265 4776

188.  โรงเรียนสอนขับรถ อุดรธานียูเซฟ 464 หมู่ 2 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร 09 7312 2888, 08 6459 0732 -

189. อุบลราชธานี ศูนย์ฝึกขับขีปลอดภัยฮอนด้า เกียรติสุรนนท์ 378 ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 0 4531 3334 0 4531 3345 - 

190. โรงเรียนสอนขับรถ บุ่งหวาย-อุบล ขับขีปลอดภัย 27 หมู่ 19 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34310 โทร 0 4585 5234, 08 1861 2961 -

191. โรงเรียนสอนขับรถ อุบลมอเตอร์ไดร์ฟ 378 หมู่ 17 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร  0 4595 3213, 06 3750 2211

192. โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์อุบล 456 หมู่ 3 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 0 4595 3139, 09 2229 8229, 06 2419 2555 

193. โรงเรียนสอนขับรถ เค.เอ็ม.ดี คิมหมง ไดร์ฟวิง 333 หมู่ 7 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทร 0 4548 1323

194. โรงเรียนสอนขับรถ ไนน์ วัน วัน ไดร์ฟ 282/2 ถนนอุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 09 4554 7117

195. โรงเรียนสอนขับรถ ดีดี. ไดรฟ์วิง อุบล 15 หมู่ 20 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 09 9363 9353

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.