Ads Top

NJ0z48.gif

สินมั่นคงส่งต่อเสื้อผ้าสภาพดีให้มูลนิธิสวนแก้วบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเสื้อผ้าที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแบ่งปันให้กับมูลนิธิสวนแก้ว จ.นนทบุรี เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ขาดแคลน ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดต่อไป
ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อสิ่งดีดี และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ด้วยการแบ่งปันเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว แต่อยู่ในสภาพดี เพื่อนำกลับไปส่งต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ขาดแคลนในสังคม..เพราะทุกการแบ่งปันของเรา ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมได้..
สินมั่นคงประกันภัย ..เราประกัน คุณมั่นใจ..
 โทร 1596 หรือ www.smk.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.