Ads Top

prakankhondee

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนบ้านคอวัง จ.นครปฐมบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ ตามโครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" ปีที่ 4 ให้กับโรงเรียนบ้านคอวัง จ.นครปฐม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกาย จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมถึงเพื่อให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความจำเป็น โดยมีคณะครูของโรงเรียนและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ


สินมั่นคงประกันภัย..เราประกัน คุณมั่นใจ.. 
โทร 1596 หรือ www.smk.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.